{"title":"Visuomen\u0117s rezultatai","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos pasiekia ir i\u0161laiko tokius rezultatus, kurie atitinka arba vir\u0161ija suinteresuot\u0173 visuomen\u0117s \u0161ali\u0173 l\u016bkes\u010dius. Taip pat:<\/span><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     \u2022 turi ai\u0161kiai vystomus pagrindinius  veiklos rodiklius, kad gal\u0117t\u0173 \u012fvertinti s\u0117kming\u0105 savo        strategijos \u012fgyvendinim\u0105, paremt\u0105 suinteresuot\u0173 grupi\u0173 poreikiais ir l\u016bkes\u010diais.<\/span>
\n <\/p>\n\n

     \u2022 grupuoja rezultatus, kad gal\u0117t\u0173 ai\u0161kiai suvokti savo organizacijos specifini\u0173 sri\u010di\u0173
\n       veikl\u0105.
\n <\/p>\n\n

     \u2022 pasi\u017eymi teigiamu ir nuosekliu augimu per pra\u0117jusius 3 metus. 
\n <\/p>\n\n

     \u2022 ai\u0161kiai supranta tendencijas ir rezultat\u0173 \u012ftak\u0105 ne tik konkre\u010diai savo verslo sri\u010diai, bet
\n       ir <\/span>kitiems, susijusiems veiklos rezultatams.<\/span><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

     \u2022 pasitiki ateities veikla ir rezultatais, kurie paremti nustatytomis prie\u017eastimis ir
\n       pasekm\u0117mis.
\n <\/p>\n\n

     \u2022 supranta, kaip palyginti savo rezultatus su susijusi\u0173 \u012fmoni\u0173 rezultatais, ir kaip
\n       koreguoti \u0161iuos <\/span>tikslus, esant  b\u016btinybei.<\/span><\/p>\n\n

 <\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}