{"title":"Strategija","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos \u012fgyvendina savo misijas ir vizijas per suinteresuot\u0173j\u0173 \u0161ali\u0173<\/p>\n\n

strategijas (tiek\u0117j\u0173, partneri\u0173, klient\u0173, akcinink\u0173 ir t.t.).
\n <\/p>\n\n

Politikos, planai, tikslai ir procesai yra sukurti ir nukreipti b\u016btent \u0161i\u0173 strategij\u0173 <\/p>\n\n

\u012fgyvendinimui.<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}