{"title":"Procesai, produktai ir paslaugos","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos projektuoja, valdo ir tobulina procesus, produktus ir <\/p>\n\n

paslaugas taip, kad gal\u0117t\u0173 didinti vert\u0119 tiek klientams, tiek kitoms <\/p>\n\n

suinteresuotosioms \u0161alims (tiek\u0117jams, partneriams, klientams, akcininkams ir t.t.).<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}