{"title":"Paulius \u017demaitis","content":"
\r\n\r\n\t

\"\"\"Manau testas naudingiausias nedidel\u0117ms \u012fmon\u0117ms, nes tai kaip atmintin\u0117, kurioje pateikti klausimai ver\u010dia i\u0161 naujo persvarstyti, ar teisingai vystau versl\u0105, lyginant su kitomis kompanijomis. Be to, pabaigoje pateiktos \u012f\u017evalgos yra labai geras orientyras, \u012f k\u0105 reikia pirmiausia atkreipti d\u0117mes\u012f\"<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Paulius \u017demaitis, UAB Arpolis, nestandartini\u0173 virtuv\u0117s bald\u0173 akcininkas. <\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}