{"title":"Partneriai ir i\u0161tekliai","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos planuoja ir valdo santykius su i\u0161oriniais partneriais, tiek\u0117jais ir <\/p>\n\n

(derina) vidiniais i\u0161tekliais taip, kad b\u016bt\u0173 palaikomas strategijos, \u012fvairi\u0173 vidini\u0173 <\/p>\n\n

tvark\u0173  ir efektyvi\u0173 proces\u0173 \u012fgyvendinimas.
\n <\/p>\n\n

Jos taip pat u\u017etikrina, kad santykiai su socialine aplinka b\u016bt\u0173 valdomai efektyviai.<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}