{"title":"Lyderyst\u0117","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos turi lyderius, kurie formuoja ateit\u012f ir daro tai su d\u017eiaugsmu.<\/span><\/p>\n\n

Jie tiki ir skeid\u017eia pamatines organizacijos vertybes, bei \u012fkvepia visus tik\u0117ti jomis, kad ir kas beb\u016bt\u0173. <\/span>
\n
\nJie yra lankst\u016bs, nukreipiantys organizacij\u0105 bei u\u017etikrinantys jos ilgalaik\u0119 s\u0117km\u0119.<\/span><\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}