{"title":"Juozas Mikulis","content":"
\r\n\r\n\t

\"\"<\/p>\n\n

\"\u0160is testas tikrai leid\u017eia palyginti savo \u012fmon\u0119 su tarptautini\u0173 kompanij\u0173  patirtimi, nes apima did\u017ei\u0105j\u0105 dal\u012f EFQM (Europos Verslo Tobulumo Modelio), kaip pa\u017eangaus vadybos metodo, reikalavim\u0173\"<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Juozas Mikulis yra sertifikuotas EFQM 2010 tobulumo vertintojas (Certified EFQM Excellence Assessor 2010), taip pat sertifikuotas projekto vadovas (Project Management Professional PMP sertifikatas), procesinio valdymo ir veiklos efektyvumo didinimo ekspertas. Juozas nuo 2001 met\u0173 yra \u012fgyvendin\u0119s daugiau kaip 30 vadybos tobulinimo projekt\u0173 vie\u0161ajame ir priva\u010diame sektoriuje. Sertifikuotas 6 Sigma \u017daliasis dir\u017eas, vadovaujantis IRCA\/IATCA ISO 9001:2000 auditorius, Lietuvos Nacionalinio kokyb\u0117s prizo konkurso vertintojas-ekspertas, Vilniaus Universiteto d\u0117stytojas, kviestinis d\u0117stytojas Warsaw School of Economics.<\/p>\n\n

Juozas specializuojasi srityse, susijusiose su valdymo sistemos tobulinimu, veiklos efektyvumo didinimu ir procesiniu valdymu. Tarp jo klient\u0173 yra priva\u010dios organizacijos telekomunikacij\u0173, gamybos, prekybos ir paslaug\u0173 sektoriuose, vie\u0161ajame sektoriuje - ministerijos, j\u0117gos strukt\u016br\u0173 institucijos, savivaldyb\u0117s ir kt.<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}