{"title":"Darbuotojai","content":"
\r\n\r\n\t

Puikios organizacijos vertina savo darbuotojus ir kuria toki\u0105 kult\u016br\u0105, kuri suteikia<\/p>\n\n

abipus\u0119  naud\u0105 tiek organizacijai, tiek darbuotojui. 
\n <\/p>\n\n

Jos stiprina savo darbuotoj\u0173 geb\u0117jimus bei skatina lygyb\u0119 ir teisingum\u0105. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Jos r\u016bpinasi jais, apdovanoja juos, bei pripa\u017e\u012fsta j\u0173 nuopelnus taip, kad juos <\/p>\n\n

motyvuot\u0173 bei leist\u0173 pasinaudoti j\u0173 \u012fg\u016bd\u017eiais ir \u017einiomis organizacijos naudai.<\/p>\n\t\r\n<\/div>\r\n \r\n"}